Mitä työkykyjohtamisessa tulee huomioida, kun työntekijän kognitio heikkenee?

·